Stichting Archeologische Werkgroep Ruinen 

 

ANBI Gegevens


Publicatie ANBI-vereisten
Naam: Stichting Archeologische Werkgroep Ruinen
KvK: 77873939
RSIN: 861179511
Contact: info@archeologieinruinen.nl


Het beleidsplan:

De Stichting Archeologische Werkroep Ruinen (SAWR) is een werkgroep die samenwerkt met archeologisch werkgroepen in de regio en stelt zich tot doel:

1.  het verleden van het dorp Ruinen en omgeving, van prehistorie tot en met de tweede wereldoorlog, met behulp van bodemschatten en andere artefacten zicht- en tastbaar te maken voor bewoners en andere geïnteresseerden;
2.  Hiermee de betrokkenheid bij en verwondering over de eigen leefomgeving en de historische bewoners daarvan te vergroten,
3.  De kennis over het verleden van Ruinen en haar bewoners te vergroten.
4.  Het volgen van cursussen teneinde de kennis binnen de stichting te vergroten
5.   Initiatieven ontwikkelen om basisschool kinderen te interesseren voor hun leefomgeving.
6.  De stichting  wil als vast aanspreekpunt fungeren voor de Gemeente De Wolden wanneer er    projecten op stapel staan waar mogelijk archeologische, dan wel historische aspecten aan de orde (kunnen) komen

De AWR zal dat doen door de volgende activiteiten:

-         Vergaring van bodemschatten en artefacten die zich in particulier bezit en/of buiten Ruinen   bevinden.
-         Brononderzoek en vergaring van bronnen.
-         Samenwerking met relevante instellingen en personen.
-        Archeologisch onderzoek stimuleren, ondersteunen dan wel uitvoeren.
-         Organiseren van periodieke determinatiemomenten.
-         Het gevondene of vergaarde bewaren en tentoon te stellen in eigen omgeving. (zie o.a. vitrines in  dokterspraktijk/Pasmanshuus)
-         Communicatie over de werkzaamheden en vorderingen van SAWR in relevante media.
-         Fondsenwerving om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren.

Bestuur
Voorzitter: Luuk Nijstad
Secretaris: Willem Steenbergen
Penningmeester: Roelof Jansen
Algemeen bestuurslid: Arend Smit
Algemeen bestuurslid: Rene Slagter
Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Activiteitenverslag 2022: Hier verschijnt binnenkort ons activiteitenverslag over 2022
Financiële verantwoording 2022: Financieel jaarverslag 2022/Begroting 2023