Stichting Archeologische Werkgroep Ruinen 

 

Overzichtskaart van enkele interessante archeologische punten in Ruinen.