Stichting Archeologische Werkgroep Ruinen 

 

Nijenhave.


De Nijenhave, de laatste stand van zaken…
Wij als Stichting AWR zijn al geruime tijd op zoek naar de Nijenhave en voor ons al Jaren de Familie Ten Oever woonachtig aan de Hoekstraat te Ruinen. De Nijenhave zou gestaan hebben achter hun boerderij…Ook diverse leden van de Historie van Ruinen proberen al jaren de exacte locatie te vinden, dmv van metaaldetectie, wichelroeden, boren en het duiden van de gedane vondsten ed…
De Familie is in het bezit van vele fragmenten van plavuizen, schalen, Tufsteen, gebruikssteengoed ed.
Op 7 december 2019 hebben we met een kraan in de grond, eigendom van de Familie ten Oever meerdere sleuven  gegraven op plaatsen die op dat moment veel belovend waren. Wij vonden in de voormalige gracht/sloot/oude Ruiner A resten van oude mortel en hierin de restjes van schelpjes. Ook de kaak van een dier en een metalen middeleeuws mes, onmiskenbaar sporen van bewoning ; maar geen fundamenten, zouden deze in zijn geheel verwijderd zijn ?? ( de Nijenhave is door de laatste erfgenamen voor/als sloopmateriaal verkocht )
Ook op 29 Oktober 2022 hebben we weer een poging gewaagd op de landerijen van de Fam Smid, ook wonende aan de Hoekstraat in Ruinen. Deze locatie ook aan de hand van hoogtekaarten en de situatie ter plekke bepaald en ligt wat meer ten Zuid/oosten van de andere plaats.
Hier hebben we dmv van boren waarschijnlijk in de Oostzijde van de gracht geboord, wat de Nijenhave zou kunnen zijn, ( wij vonden op ongeveer 2.30 meter diepte slootresten ) volgens de hoogtekaarten is deze gracht bijna 8 meter breed en is dit (bijna) volmaakte vierkant 43X43 meter. De contouren van een woonhuis zijn in dit vierkant licht zichtbaar : 15X15 meter. Hier zouden we met boren op fundamentresten moeten stuiten !
Deze vondst zou betekenen dat de Nijenhave meer ten Zuid/Oosten van de plaats gelegen is, waar men deze altijd heeft gezocht. Ook zou hier Nijenhave 1 in een eerder tijdsgewricht gestaan kunnen hebben en achter de boerderij van de Familie ten oever Nijenhave 2 of andersom. Het is bekend dat het een groot complex is geweest, misschien besloeg het landgoed beide plaatsen, het gehele gebied..
Alleen dmv een grondradar kunnen we met zekerheid zeggen waar de Nijenhave, waar de Familie Polman eeuwenlang heeft gewoond, gesitueerd is !
Alleen dmv deze methode kan er 100% uitsluitsel gegeven worden….